FOTOCLUB VELP

Laatste nieuws

 

  

Op 19 en 20 september heeft de Fotoclub Velp een fototentoonstelling gehouden met als thema: Mens en Werk.

Veel mensen hebben de tentoonstelling bezocht, voor degenen die niet instaat waren deze te bezoeken, staan de foto's op de site.

Klik op Activiteit/Tentoonstelling Mens en Werk voor weergave.

 

Club on Tour op 29 augustus naar de Posbank.

 Klik op Activiteiten/Club on Tour/Posbank

 

 

 

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp