FOTOCLUB VELP

Laatste nieuws

Zomerperiode Fotoclub

In de zomerperiode, die loopt van eind mei tot eind augustus, organiseert Fotoclub Velp geen activiteiten. Ook zijn er in die periode geen clubbijeenkomsten.

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp