FOTOCLUB VELP

Laatste nieuws

Zomerstop tot september 2021.

 

De foto van het jaar 2020 is gewonnen door Jannie de Jong.

 

 

Op 19 en 20 september heeft de Fotoclub Velp een fototentoonstelling gehouden met als thema: Mens en Werk.

  

Klik op Activiteit/Tentoonstelling Mens en Werk voor weergave.

 

 

 

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp