FOTOCLUB VELP

Agenda

Bijeenkomst
Woensdag 02 September 2020, 20:00 - 22:15
Contact Bestuur FCV
  • Presentatie foto’s in vakantie periode gemaakt zijn. Geen bespreking.
  • Bespreking enquête uitslagen.
  • Uitwisseling ideeën over hoe verder de komende tijd met Corona.

Locatie Sem-Café

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp