FOTOCLUB VELP

Agenda

Bestuursvergadering
Woensdag 09 September 2020, 20:00 - 22:15

Bespreking concept programma 2e helft 2020

Locatie Oranjeweg 27c, Rheden

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp