FOTOCLUB VELP

Agenda

Uiterste inleverdatum maandfoto's juni en juli
Zaterdag 31 Juli 2021, 20:00

Thema's:

Juni: Twee dieren of meer

Juli: Landschap

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp