FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 10 februari 2021

Bijeenkomst via ZOOM op 10 februari 2021

Op deze clubavond waren 12 personen aanwezig, twee hadden zich afgemeld. Twee leden waren gevraagd om elk drie foto’s in te sturen ter bespreking. Eén lid had hier gehoor aan gegeven maar was helaas niet zelf aanwezig. We waren daarom snel klaar. De suggestie werd gedaan om alle leden drie foto’s te laten insturen. Voor vertoning in de goede volgorde van de foto’s moeten ze genummerd zijn: 01, 02, enz. Wij kregen een fotoserie van Thea te zien waarbij zij vertelde hoe en waarom deze beelden waren gemaakt. Daarna volgde een overzicht van foto’s die Willem had gemaakt Er was een fascinerende foto bij van een voetstap in zand die bij het omkeren leek op een voetstap op het zand. Tenslotte volgden de binnengekomen foto’s van de maand met als thema ‘wintertaferelen’.

 

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp