FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 11 september 2019

Een nieuw seizoen is weer van start gegaan. Op deze eerste bijeenkomst na de zomervakantie waren negentien leden aanwezig, plus een introducee. Leuk, dat er ook van haar al foto’s waren te zien.

De vakantiefoto’s waren het onderwerp van deze avond. Mooi, dat er veel foto’s waren ingestuurd! Cor en Linda verzorgden de presentatie en bespreking. Er was veel afwisseling in de foto’s die we zagen met… inderdaad, een aantal heidefoto’s!

Het was een plezierige avond die verrassend genoeg, gezien de vele foto’s, precies om 22.00 uur werd beëindigd.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp