FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 13 januari 2021

Bijeenkomst via ZOOM op 13 januari 2021

De eerste clubavond van het nieuwe jaar begon met een toespraak van de voorzitter. Er zijn zorgen over het voortbestaan van de club. Aad v.d. Bosch, Rubina Mosselman en Tineke Poelman hebben hun lidmaatschap opgezegd. Het aantal leden is hiermee gedaald tot 17. Jannie heeft aangekondigd de secretariaatsfunctie beschikbaar te stellen en na de ALV de fotoclub te verlaten.

Vorig jaar hebben drie personen aangegeven belangstelling te hebben voor de fotoclub, zij ontvangen een uitnodiging voor de volgende clubbijeenkomsten die voorlopig nog wel even via ZOOM door zullen gaan. Na de toespraak van Rick is er gelegenheid voor discussie. Dit wordt gevolgd door een toelichting op de agenda door Willem. De Club on Tour dagen zijn vanwege de coronatoestand nog open gehouden. De themagroepen ‘Straatfotografie’, ‘Op weg’ en ‘Kinderen’ worden mogelijk weer opgepakt. Thea verzorgt de ‘Rode Draad 2021’. Er wordt naar gestreefd ook dit jaar een expositie te houden. Als onderwerp, waar nu al aan gewerkt kan worden, is gekozen: ‘Mens en Dier’.

Thea en Ben S. zijn bereid weer toe te treden tot de expositiecommissie, hopelijk samen met Dick.

De ‘Rode Draad 2020’ wordt nogmaals vertoond en de foto’s van de maand met als thema ‘Kapot’ worden besproken. Tenslotte deelt Cor Buser mee te overdenken weer lid van de fotoclub te worden omdat de clubavonden nu weer in de even weken zijn. Cor wordt alvast bij voorbaat welkom geheten en in de mailinglijst opgenomen.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp