FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 19 februari 2020

Bijeenkomst 19 februari 2020

In een inleidend praatje wijst de voorzitter op de komende ALV op 4 maart a.s. en met nadruk op het zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Een verheugende mededeling is dat de geplande expositie ‘Mens en Werk’ definitief plaats kan vinden op zaterdag 19 en zondag 20 september in het Dorpshuis in Rheden.
Op donderdagavond 5 maart brengt Fotoclub Velp een tegenbezoek aan Fotokring De Liemers.

Rick, Aad, Jan en Jannie vertegenwoordigen FCV, elk met een eigen presentatie van een serie foto’s. Vanavond werd er proef gedraaid met het verzoek om commentaar van de leden. Jammer, dat er deze keer maar dertien leden aanwezig waren.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp