FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 20 februari 2019

Vanavond was er niet zo’n grote opkomst, maar de 20 aanwezige leden hadden genoeg stof om te bekijken en te bespreken. Onderwerp was het bewust gebruik maken van scherpte en onscherpte bij foto’s. Voorafgaand deed Aad een oproep om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering over twee weken. Een van de agendapunten is het kiezen van nieuwe bestuursleden. Voor wat betreft de Bilderbegavond nodigde Rick iedereen nogmaals uit om een foto in te sturen. Op de website staat hierover meer informatie.

Hierna werd de aandacht gericht op scherpte/onscherpte. Verschillende leden hadden een drietal foto’s ingestuurd en aan de hand daarvan bekeken en besproken we het gebruik van de scherpte bij die foto’s. Uit de hier getoonde voorbeelden, blijkt wel dat het resultaat heel divers kan zijn.

Een geslaagde avond.

Rob Weenink

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp