FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 20 maart 2019

Voor deze avond waren Vincent en Martijn van Fotokring Arnhem uitgenodigd. Het thema van de avond was ‘mooi’. Leden van onze club waren uitgenodigd om van te voren een, volgens hen, mooie foto in te sturen. Er hadden 16 leden gehoor gegeven aan deze oproep. Een voor een werden de foto’s vertoond waarbij de makers de gelegenheid kregen te verduidelijken waarom ze dit zo’n mooie foto vonden. Vincent en Martijn reageerden hierop met hun hun eigen ideeën, waarna er met de zaal werd gepraat over het begrip ‘mooi’, dat voor iedereen een hele andere invulling kan hebben.

Na de pauze vertoonden Vincent en Martijn een door hen gemaakte presentatie over het begrip ‘mooi’ door de eeuwen heen. Plato vroeg zich al af of iets mooi vinden objectief of relatief is. Mooi is geen objectief begrip, maar afhankelijk van een aantal factoren, zoals cultuur, tijd/historie, opleiding en opvoeding. Daarom kan dit bij iedereen verschillen. Maar ook bij één persoon kan dit begrip in de loop van de tijd en afhankelijk van de omstandigheden een andere invulling krijgen. Er zijn in de fotografie een aantal regels die als handvaten kunnen dienen voor een goede foto, zoals de regel van derden en de gulden snede. Maar net zo goed kan er van deze regels worden afgeweken. En het wel of niet houden aan deze regels levert niet per definitie een mooie foto op.

Voor ons als fotograaf is er eigenlijk maar één conclusie: ‘Mooi’ als begrip, voor een foto, bestaat niet. Voortaan moeten we eigenlijk niet meer praten over een mooie of lelijke foto, maar alleen over een (technisch) goede of niet goede foto.

Een boeiende avond met een waardevolle bijdrage van de twee heren van Fotokring Arnhem.

Rob Weenink

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp