FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 23 december 2020

Bijeenkomst via ZOOM op 23 december 2020

Tijdens deze digitale clubavond stonden de ‘Rode Draad’, de verkiezing van de ‘Foto van het Jaar’ en het thema van de maand ‘Emotie’ op het programma. In vergelijking met de voorgaande digitale clubavonden waren er meer deelnemers aanwezig, ditmaal elf leden.
Na de mededelingen van voorzitter Rick werd het resultaat van de ‘Rode Draad’ getoond. Helaas is het dit jaar niet gelukt om deze compleet te krijgen. Volgend jaar wordt de draad weer opgepakt door Thea (onder voorbehoud). Na de ‘Rode Draad’ kwam het spannende moment van de verkiezing ‘Foto van het Jaar 2020’. Er waren in totaal 14 foto’s ingestuurd en Cor Buser was bereid gevonden hier een keuze uit te maken. Elke foto werd door Cor op een prettige en positieve manier besproken, waarbij een subjectieve kijk natuurlijk ook een rol speelt. Nummer drie werd de foto ‘Vanitas’ van Jan Tuinman, nummer twee werd de afbeelding van een landschap van Willem Seinhorst en nummer één werd de foto van Jannie de Jong, twee beertjes. De omschrijving die Cor van de winnende foto gaf was precies zoals de foto door de maker was  bedoeld, troost en vriendschap in coronatijd. Een mooie (wissel)trofee was de prijs.

Het thema van de maand december was ‘Emotie’, een uitdagend maar moeilijk onderwerp. Er waren dan ook slechts twee inzendingen. Misschien een goed idee om dit nog eens als thema te herhalen.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp