FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 23 januari 2019

Vandaag werden weer drie nieuwe mensen verwelkomd. Ze zullen na vanavond bekijken of ze hun kennismaking omzetten naar een lidmaatschap. Aad kondigde aan dat onze club dit jaar 10 jaar bestaat. Er zal aandacht aan gaan worden geschonken. Als eerste wordt er een fotowedstrijd uitgezet met als thema ‘10’. Dus een foto waar op een of andere manier iets met een TIEN is gedaan.

Hierna werd het woord gegeven aan Rick Bremer die het een en ander vertelde over de selectiecommissie en de fotowedstrijden die zijn georganiseerd vanuit de Fotobond. Meer informatie hierover is te vinden op de website onder het kopje ‘Activiteiten’.

Na al het gepraat was het tijd voor foto’s: de portfolio van Jannie de Jong. Ze had de foto’s verwerkt in een mooie presentatie en onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Het was een zeer gevarieerde presentatie met veel foto’s van hoge kwaliteit.

De rest van de avond bestond uit het gezamenlijk bespreken van een groot aantal ingezonden foto’s. Zo’n 15 leden hadden ieder 3 foto’s ingestuurd. Door middel van een rode of groene kaart werd kenbaar gemaakt of een foto aansprak of niet. Onder leiding van Jan Tuinman en Cor Buser werden de verschillende meningen besproken.

Het was weer een goed gevulde avond.

Rob Weenink

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp