FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 24 februari 2021

Bijeenkomst via ZOOM op 24 februari 2021

De ZOOM bijeenkomst werd door de voorzitter geopend met een aantal mededelingen en een (herhaalde) oproep voor het secretariaat,
tot op heden heeft helaas nog niemand zich aangemeld. Daarna volgde bespreking van de foto van de maand met als thema ‘Wintertaferelen’.
Gelukkig is het de afgelopen periode ook even flink winter geweest met sneeuw en ijs, zodat er genoeg mogelijkheden voor winterse foto’s waren.
Het is altijd boeiend  om te zien hoe één onderwerp zoveel verschillende foto’s oplevert.
Na de maandfoto’s volgde bespreking en toelichting van de ingezonden vrije foto’s. Dit werd beurtelings door alle aanwezigen op een constructieve manier gedaan.
Op deze clubavond waren tien leden aanwezig.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp