FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 27 januari 2021

Bijeenkomst via ZOOM op 27 januari 2021

Dit was weer een avond met de ‘harde kern’ van Fotoclub Velp. In beeld waren tien leden en Cor Buser die zich nog wil beraden over een lidmaatschap. De avond stond in het teken van het bespreken van foto’s. Via een filmpje werden tips gegeven hoe je dit op een goede manier kunt doen. Het boek ‘Over foto’s gesproken’ door Hans Brongers en Simon Ophof is hiervoor een aanrader. Er is een groepje gevormd die zich speciaal met het bespreken van foto’s gaat bezighouden: Mieke, Ben S, Yvonne en Rick.
Daarna werd een foto getoond waarop de leden konden reageren met hoe zij de foto zagen en eventuele aanpassingen zouden doen. Zoals meestal waren de meningen verdeeld. Men bleek echter eensgezind positief over de foto na enkele toegepaste bewerkingen. Vervolgens werden de foto’s van de maand besproken.
Rick toonde als laatste onderwerp een serie van tien foto’s, de originele en bewerkte foto’s. Daarbij vertelde Rick wat hij met behulp van fotobewerking  ter verbetering had gedaan. Een goede manier om hier wat van op te steken.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp