FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 6 februari 2019

Voorafgaand aan de clubbijeenkomst was er een uitleg van Cor Busser over het programma Photoshop cc. Er bleek aardig wat animo te zijn voor deze instructie, er waren zo’n 12 leden aanwezig.

De eigenlijke avond bestond hoofdzakelijk uit het bespreken van een drietal foto’s. Er werd een verdeling in vier groepen gemaakt. Speciaal voor dit soort besprekingen had Jan Tuinman een aantal handige presentatieborden gemaakt. Dit bleek goed te werken bij het beoordelen van de foto’s.

Na de pauze had Rick een aantal mededelingen van de Selectiecommissie. Voortaan komen de ingestuurde foto’s voor de verschillende wedstrijden in een aparte fotomap op de website.

De avond werd afgesloten met het bekijken van een aantal foto’s die Willem Seinhorst had meegenomen.

Rob Weenink

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp