FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 6 maart 2019

Het deel voor de pauze was ingeruimd voor de Algemene Ledenvergadering. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden, waarin het bestuur verslag doet van het afgelopen jaar en verantwoording aflegt over de financiën. Tevens worden tijdens de ALV eventuele bestuurswijzigingen kenbaar gemaakt.

Het volledige verslag van de ALV is voor leden op de website (na inloggen) in te zien onder het kopje ‘Van de bestuurstafel’.

Na de pauze werd de presentatie van de portfolio van Dick Pitlo vertoond. Dit was al eerder een keer gebeurd, maar omdat toen het geluid ontbrak, werd dit op verzoek herhaald. En nu dus met geluid, dat de kwaliteit van de presentatie zeer zeker ten goede kwam.

Rob Weenink

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp