FOTOCLUB VELP

Bijeenkomst 22 januari 2020

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder twee belangstellenden die kennis willen maken met de fotoclub. Cor B. begint de avond met het tonen van een aantal magische mogelijkheden van fotobewerking. Enkele foto’s van leden ondergaan een metamorfose met, zo op het oog, eenvoudige handelingen. Om dit te onthouden is minder eenvoudig.

Linda vertelt over social-media en dat de fotoclub sinds deze maand op Instagram zit. Het doel is meer bekendheid aan de fotoclub te geven. Leden wordt gevraagd foto’s aan te leveren.

Wij gaan werken aan een expositie in het najaar, met als thema ‘Mens en Werk’. Dit zal gedurende het jaar een terugkerend onderwerp zijn. Er is een expositiecommissie gevormd, bestaande uit Ben S., Dick en Thea. Rick vervangt Thea tijdens haar afwezigheid komende maanden.

De maandfoto ‘nieuwe stijl’ wordt toegelicht door Rick en de ingezonden foto’s worden (anoniem) getoond en besproken. De makers kunnen hun foto n.a.v. het commentaar aanpassen en opnieuw inzenden. Op de eerste clubavond in februari wordt de foto van de maand gekozen.

Jannie de Jong

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp